Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา ของ ปตท.สผ. ได้รับใบรับรองการตรวจประเมิน ISO 45001

19 มี.ค. 2562

นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 จากนางสิตา ประวาลพิทย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท SOCOTEC Certification Thailand เพื่อรับรองว่าฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ของ ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  พิธีมอบใบรับรองจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ปตท.สผ.