Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Asset ESG Corporate Awards 2020

22 ธ.ค. 2563

ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน The Asset ESG Corporate Awards 2020 จากนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยรางวัลที่ ปตท.สผ. ได้รับ ได้แก่

  • รางวัล The Asset Platinum Award จากการประเมินผลการดำเนินการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นครั้งที่ 11
  • รางวัล The Asset Best Initiative in Innovation จากโครงการ The Pilot Recycled Drill Cuttings Road เป็นครั้งที่ 6         
  • รางวัล The Asset Best Investor Relations Team Award เป็นครั้งที่ 6
  • รางวัล The Asset Best CEO Award ซึ่งมอบให้กับนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจ มีการคิดเชิงกลยุทธ์ สร้างทีมในการทำงาน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี