Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัล ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2018

1 มิ.ย. 2561

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ดังนี้