Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับเอเชีย

5 พ.ย. 2561

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการองค์กรทั่วไปและพิธีการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Top CSR Advocates จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2018 ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่เป็นผู้นำในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลายและมีการบูรณาการ  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์