Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาชุมชนและคะแนนรวมสูงสุดด้านซีเอสอาร์

14 มี.ค. 2562

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาชุมชน (Best Community Development) จากโครงการศูนย์การเรียนรู้และเพาะฟักลูกปูจังหวัดสงขลา และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดด้านซีเอสอาร์ (Overall CSR) จากการมอบรางวัลในงาน Gulf Sustainability and CSR Award 2019 โดย Award International ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว