Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Asia-Pacific Stevie Awards

22 ก.ย. 2563

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Innovation in Community Relations or Public Service Communications ในระดับ Silver ในงาน The Asia-Pacific Stevie Awards 2020 สหรัฐอเมริกา จากการดำเนิน “โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู” ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู” เป็นโครงการที่ ปตท.สผ. ได้ร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมการเพาะฟักลูกปู เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล และช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้านไปพร้อมกัน