Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2019

24 พ.ค. 2562

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านโครงการเพื่อสังคม ประเภท Social Empower Awards 2019 จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู จังหวัดสงขลา ในงาน  Asia Responsible Enterprise Awards 2019 (AREA 2019)  ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)