ข่าวและประกาศ

ประกาศผลทีมชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้นกับ ปตท.สผ. ในหัวข้อ “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ”

29 พ.ย. 2561

ปตท.สผ. ขอขอบคุณนิสิต นักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมสร้างสรรค์หนังสั้นด้วยความตั้งใจและทุ่มเท เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ” และขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศจากการประกวดหนังสั้นกับ ปตท.สผ. ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถชมผลงานหนังสั้นของนิสิต นักศึกษา ทั้ง 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ คลิก