ข่าวและประกาศ

ปตท.สผ. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ร่วมงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ IPTC 2023 แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายพลังงานสะอาด

2 มี.ค. 2566


กรุงเทพฯ
, 2 มีนาคม 2566 – ปตท.สผ. ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (the 15th International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023) ให้การต้อนรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพลังงานกว่า 4,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 300 ผลงาน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรม และการค้นหาพลังงานแห่งอนาคตในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อเป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้ง การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า 60 บูธ

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการประชุม IPTC 2023 กล่าวว่า จากการที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กำลังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นั้น อุตสาหกรรมพลังงานถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งงาน IPTC ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้บุคลากรในอุตสาหกรรมได้แสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อปรับตัวไปสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ควบคู่ไปกับการค้นหาพลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นพลังงานสะอาดและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้ง คิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 “งาน IPTC 2023 ครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่บุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงาน จะมาร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกในอนาคตของพวกเรา” นายมนตรี กล่าว

นายอาดีฟ ซุลกิฟลี Executive Vice President & Chief Executive Officer ส่วนธุรกิจต้นน้ำ ปิโตรนาส ในฐานะประธานคณะกรรมการ IPTC กล่าวเสริมว่า ในขณะที่โลกกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน แต่บริษัทน้ำมันและก๊าซฯ ยังคงต้องสร้างความสมดุลในการแสวงหาแหล่งพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรโลก ซึ่งไม่ใช่แค่แหล่งพลังงานที่เข้าถึงได้ แต่ขณะเดียวกันต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย ซึ่งการประชุม IPTC ในครั้งนี้จะเป็นการแสดงความร่วมมือของอุตสาหกรรมที่จะเสนอความคิดเห็น มุมมอง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรับมือกับความ    ท้าทายครั้งนี้

งาน IPTC ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “Balancing the Energy Landscape through Innovation and Sustainability” ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ภายในงาน มีผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลก เช่น PETRONAS, Saudi  Aramco, Halliburton, ExxonMobil, Pertamina Internasional EP, Chevron, Energy Development Oman เป็นต้น มาร่วมเวทีประชุมและเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน การแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับโลกอนาคต และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านพลังงานกว่า 300 ผลงาน

นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทพลังงานนานาชาติ กว่า 60 บูธ ในครั้งนี้ ปตท.สผ. ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลายประเภทมาจัดแสดง เช่น หุ่นยนต์ Xplorer ซึ่งเป็นยานยนต์ตรวจสอบท่อใต้น้ำอัตโนมัติไร้สาย เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) การผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในการผลิตปิโตรเลียม การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นคาร์บอเนต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  รวมทั้ง Smart Forest Solution โดยใช้แพลตฟอร์ม “วรุณา” (Varuna Analytics) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม และโดรนสำรวจชนิดมัลติสเปคตรัม เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว

งาน IPTC ปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ และเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงาน อีกทั้ง ยังมีกิจกรรม Emerging Leaders Workshop เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 100 คนจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และมุมมองใหม่ ๆ  กับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอุตสาหกรรมฯ อีกด้วย

            ---------------------------------------

เกี่ยวกับการประชุม IPTC

งาน International Petroleum Technology Conference (IPTC) เป็นงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 4 สมาคมชั้นนำ ได้แก่ The American Association of Petroleum Geologists (AAPG), The European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), The Society of Exploration Geophysicists (SEG) และ The Society of Petroleum Engineers (SPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ การพัฒนา การผลิตปิโตรเลียม การขนส่ง และกระบวนการแปรรูปของน้ำมันและก๊าซ โดยมีบริษัทพลังงานต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3

หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.