ข่าวและประกาศ

ปตท.สผ. ชนะการประมูลสิทธิแปลงสำรวจปิโตรเลียม 2 แปลงในอ่าวไทย

8 มี.ค. 2566

กรุงเทพฯ, 8 มีนาคม 2566 – ปตท.สผ. ชนะการประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในอ่าวไทย 2 แปลง ถือเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า จากการที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานได้ประกาศผล ผู้ชนะการประมูลแปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ครั้งที่ 24 ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract หรือ PSC) นั้น บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ. อีดี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ชนะการประมูลและได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน 2 แปลง คือ แปลง G1/65 และแปลง G3/65 มีพื้นที่รวมกัน 19,515.42 ตารางกิโลเมตร โดย ปตท.สผ. อีดี ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในทั้ง 2 แปลง “ปตท.สผ. มีความยินดีที่เราชนะทั้ง 2 แปลงที่ยื่นประมูล ซึ่งทั้ง 2 แปลงอยู่ใกล้กับแปลง G1/61 และ G2/61 ที่เราเป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้ว ทำให้สามารถพัฒนาโครงการได้รวดเร็วขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยและคนไทย” นายมนตรี กล่าว

ทั้งนี้ การชนะประมูลแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 24 ถือเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัท ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 50 โครงการ ใน 14 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นโครงการในประเทศไทยจำนวน 14 โครงการ

หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน