ข่าวและประกาศ

ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก Thailand Best Employer Brand Awards 2023

20 ม.ค. 2566

นางอัญชลี แก้วหล้า (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กร และนายป้องไท วิไลเรืองสุวรรณ (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและระบบทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับ 2 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในสาขา Best HR strategy in line with business และสาขา Managing health at work จาก Employer Branding Institute องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ ในงานประกาศรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย World HRD Congress และ CHRO Asia ที่กรุงเทพฯ

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกันของพนักงาน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.