ข่าวและประกาศ

ปตท.สผ. คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6 ธ.ค. 2565

นางนาถฤดี โฆสิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท     ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2565 (Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2022 หรือ SEA MIKE Award 2022) ในระดับโกลด์ (Gold Level) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด จาก ดร.วินเซนต์ ริเบียร์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากการที่ ปตท.สผ. มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั้งภายในองค์กรและร่วมกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  

SEA MIKE Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ยอดเยี่ยมระดับโลก มีเกณฑ์การพิจารณาจากทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) อันประกอบไปด้วย Human Capital, Relational Capital และ Structural Capital โดยเป็นรางวัลที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.