ข่าวและประกาศ

เปิดรับสมัครเยาวชนระดับม.ปลาย หรือเทียบเท่าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ตอน “เปลี่ยนเพื่อโลก – Change for Climate”

19 ก.ค. 2561

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติไปกับโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ตอน “เปลี่ยนเพื่อโลก – Change for Climate” ซึ่งปี 2561 นี้ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

ท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร โดยคลิกปุ่ม ภูมิภาคด้านล่าง