ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการซอติก้าซ่อมแซมท่อก๊าซธรรมชาติเสร็จสิ้น สามารถส่งก๊าซฯ เข้าประเทศไทยตามปกติ

15 ส.ค. 2565

กรุงเทพฯ, 15 สิงหาคม 2565 – บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับแจ้งจากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) สำนักงานย่างกุ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยว่า จากการที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกของโครงการซอติก้าได้เกิดรอยรั่ว ซึ่งส่งผลให้ต้องหยุดการส่งก๊าซฯ มายังประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น ขณะนี้ ปตท.สผ.อ. ได้เร่งซ่อมแซมท่อส่งก๊าซฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยสามารถส่งก๊าซฯ เข้ามายังประเทศไทยได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย

สื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน