ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. คว้ารางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Golden Peacock Global Award ที่ประเทศอินเดีย

25 มิ.ย. 2564

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ Golden Peacock Global Award ครั้งที่ 16 จากการให้ความสำคัญและดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมอบรางวัลจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Awards Ceremony โดย The Institute of Directors  (IOD) ประเทศอินเดีย

Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน