ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. คว้า 4 รางวัลจากงาน SET Awards 2023

22 พ.ย. 2566

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน SET Awards 2023 โดยนายสัมฤทธิ์ สำเนียง (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี เป็นผู้แทนรับมอบ ได้แก่ รางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Award of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (SET Award of Honor : Best Investor Relations) มอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป โดย ปตท.สผ. อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาททั้งสามรางวัล นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรมการเปลี่ยนก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมเป็นท่อนาโนคาร์บอน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการนำก๊าซเรือนกระจกมาใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตเป็นวัสดุที่มีมูลค่า รวมทั้ง ปตท.สผ. ยังได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับสูงสุด AAA ซึ่งเป็น 1 ใน 34 บริษัทที่ได้ระดับเดียวกัน

งาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยงานในปีนี้จัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.