ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จากเวทีระดับสากล Thailand HR Excellence Awards 2021

14 ธ.ค. 2564

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และกำกับดูแล รับ 2 รางวัล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Thailand HR Excellence Awards 2021 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับโกลด์ ในสาขา Excellence in Talent Acquisition และ รางวัลระดับบรอนซ์ ในสาขา Excellence in Workplace Culture จัดโดย Human Resources Online ร่วมกับ Lighthouse Independent Media ของประเทศสิงคโปร์

สำหรับรางวัล HR Excellence Awards มีจุดมุ่งหมายมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กร และบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งในเรื่องการสรรหา การพัฒนาพนักงานและผู้นำองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เป็นต้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.