ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. เข้าซื้อสัดส่วนแหล่งก๊าซฯ บงกชจากเชลล์

31 ม.ค. 2561

  • ซื้อสัดส่วนการลงทุนแหล่งบงกช 22.2222% จากเชลล์ คิดเป็นมูลค่าก่อนภาษีประมาณ 750 ล้านดอลลาร์ สรอ.
  • ส่งผลให้ปริมาณการขายปิโตรเลียมโดยรวมของ ปตท.สผ. เพิ่มขึ้นประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และเพิ่มกระแสเงินสดได้ทันที
  • พร้อมเข้าประมูลแหล่งบงกช เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ปตท.สผ. และบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้   ลงนามในสัญญาการโอนสิทธิสัมปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช จากบริษัท เชลล์ อินทีเกรทเต็ด แก๊ส ไทยแลนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท ไทยเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเชลล์ (Shell) และเป็นผู้ร่วมทุนในปัจจุบัน ด้วยมูลค่าก่อนภาษีประมาณ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) โดยจะส่งผลให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกชเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.6667 ซึ่งการเข้าซื้อสัดส่วนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

“การเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการบงกชเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ซึ่งให้ความสำคัญกับการแสวงหาสินทรัพย์ที่ผลิตแล้วหรือที่กำลังเริ่มผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียม ปริมาณสำรองปิโตรเลียม และกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้ทันที” นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าว

หลังจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนครั้งนี้ จะทำให้ปริมาณการขายปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

แหล่งบงกชเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวไทย ประกอบด้วย แปลงบี 15 แปลงบี 16 แปลงบี 17 และแปลงจี 12/48 โดย ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ และมีบริษัท โททาล ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมัน ชั้นนำจากฝรั่งเศสเป็นผู้ร่วมทุน ในสัดส่วนร้อยละ 33.3333 ปัจจุบันมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติประมาณ 860 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสทประมาณ 26,000 บาร์เรลต่อวัน โดยเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ ช่วยทดแทนการนำเข้า และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโครงการบงกช คิดเป็นร้อยละ 30 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ภายในประเทศ

แหล่งบงกชยังเป็นแหล่งก๊าซฯ แห่งแรกที่บริษัทคนไทยเป็นผู้ดำเนินการ โดยกำลังจะครบรอบการผลิต 25 ปีในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมบริษัทน้ำมันนานาชาติ

“ปตท.สผ. มุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประมูล เพื่อเป็นผู้ดำเนินการในโครงการบงกชต่อ หลังสัมปทานหมดอายุในปี 2565 และ 2566 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตให้กับประเทศไทยต่อไป” นายสมพร กล่าวเสริม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587              
กมลวรรณ จินตรัตน์  โทร. 02- 537 4381
นลิน วิบูลย์ชาติ  โทร. 02 537 4834     
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.