ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. สานต่อโครงการ “ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม” จุดประกายสร้างนักสำรวจปิโตรเลียมรุ่นใหม่

24 พ.ย. 2566

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดโครงการ “ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม 2023” (PTTEP Finding Next Explorer 2023 หรือ PTTEP FINEX 2023) ชวนน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 150 คน จากทั่วประเทศ มาเข้าค่ายกิจกรรมนอกห้องเรียน ที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งด้านธรณีศาสตร์และวิศวกรรมปิโตรเลียม จากนักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และวิศวกรปิโตรเลียม ของ ปตท.สผ. รวมทั้ง นักธรณีวิทยาอาวุโสที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อจุดประกายให้เยาวชน รุ่นใหม่ที่สนใจสายงานด้านธรณีศาสตร์ และวิศวกรรมปิโตรเลียม สัมผัสประสบการณ์จริงและได้รับข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเลือกศึกษาต่อในการก้าวสู่การเป็นบุคลากรด้านการสำรวจปิโตรเลียม เพื่อเป็นกำลังหลักในการค้นหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศต่อไปในอนาคต

น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้เรียนรู้งานด้านธรณีวิทยาและการค้นหาปิโตรเลียม เช่น การดูแผนที่ การฝึกใช้อุปกรณ์ด้านธรณีวิทยาเบื้องต้น เรียนรู้ขั้นตอนการสำรวจ และฝึกดูรอยเลื่อนของชั้นหินที่ทำหน้าที่ในการกักเก็บปิโตรเลียมและกระบวนการนำน้ำมันดิบขึ้นมาจากใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ รวมถึง ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตน้ำมันดิบ ที่แหล่งอู่ทอง ในโครงการพีทีทีอีพี 1 จ.สุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินการโดย ปตท.สผ. อีกด้วย

หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.