ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. จับมือ อินเป็กซ์ และเจจีซี ศึกษาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน

26 เม.ย. 2565

26 เมษายน 2565 – บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จับมือ บริษัท อินเป็กซ์ คอร์ปอเรชั่น และเจจีซี โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) ในประเทศไทย เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยผลักดันการลดคาร์บอนทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและของประเทศ

CCS คือ กระบวนการในการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดในภาคอุตสาหกรรมไม่ให้ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศ โดยจะมีการจัดการ และติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บอย่างเหมาะสม ความร่วมมือในครั้งนี้จะครอบคลุมการศึกษาทั้งด้านขั้นตอน เทคโนโลยี และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ

ปตท.สผ. และพันธมิตร มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิธีการที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ
เกี่ยวกับ อินเป็กซ์ (
INPEX):

บริษัท อินเป็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ  ในหลายทวีป รวมถึงโครงการ Ichthys LNG ในออสเตรเลีย ซึ่งอินเป็กซ์เป็นผู้ดำเนินการ บริษัทได้ขยายธุรกิจ Net Zero ใน 5 ด้าน และมุ่งเป็นผู้บุกเบิกการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยการจัดหาพลังงานที่หลากหลาย และพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึง น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฮโดรเจน และพลังงานหมุนเวียน

www.inpex.co.jp/english/index.html

เกี่ยวกับ เจจีซี (JGC)

เจจีซี โฮลดิ้งส์ ดำเนินงานใน 2 ธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการด้านวิศวกรรมซึ่งเน้นด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน และการผลิตวัสดุเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ “2040 Vision” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมุ่งแก้ปัญหาเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งรวมถึง การสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไปพร้อมกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอน

https://www.jgc.com/en/

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน   


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.