ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานแห่งสหภาพเมียนมา เยี่ยมชม ปตท.สผ.

19 เม.ย. 2561

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฯพณฯ วิน คาย (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา โดยมีนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. และนายพงศธร ทวีสิน (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท.สผ. ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยตัวอย่างหินของ ปตท.สผ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587   
กอบัว ดำรงค์มงคลกุล  โทร. 02- 537 7142
E-mail:  PTTEPCorpCom@pttep.com
Website:  http://www.pttep.com

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.