ข่าวประชาสัมพันธ์

“พงศธร ทวีสิน” ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ ปตท.สผ. มีผล 1 ตุลาคม 2561

29 มิ.ย. 2561

กรุงเทพฯ 29 มิถุนายน 2561 - นายพงศธร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่แทนนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ

นายพงศธร มีวิสัยทัศน์ที่จะนำ ปตท.สผ. ให้เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำนานาชาติ โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารต้นทุน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการปิโตรเลียมให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนำ ปตท.สผ. ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงาน ต่อยอดจากธุรกิจหลัก (Core Business) เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ โดยจะเน้นให้องค์กรมีความคล่องตัว (Agile) ยืดหยุ่น สามารถรองรับธุรกิจทุกรูปแบบ (Fit-for-purpose) และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ปัจจุบัน นายพงศธรดำรงแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร และก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยรับผิดชอบดูแลโครงการผลิต รวมถึงดูแลงานสนับสนุนปฏิบัติการทั้งหมดของ ปตท.สผ.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587
กมลวรรณ จินตรัตน์ โทร. 02 537 4381
นลิน วิบูลย์ชาติ โทร. 02 537 4834
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
เว็บไซต์: http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.