ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

12 เม.ย. 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรายงานว่ามีพนักงานของบริษัทฯ ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว

            จากการสอบสวนพบว่า พนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 นั้นมีประวัติการสัมผัสโรคจากบุคคลใกล้ชิด และมีประวัติการเดินทางไปยังสถานบันเทิง และงานเลี้ยงสังสรรค์

            เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้พนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรอง และให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้ง สังเกตอาการ หากพบการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือมีไข้สูง ให้ปรึกษาแพทย์ทันที
  2. ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
  3. ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 โดยให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home)

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ย้ำเตือนให้พนักงานรักษาสุขอนามัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและสาธารณชน