ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองเป็นแนวร่วมต้านทุจริต สมัยที่ 2

7 มิ.ย. 2561

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จาก ดร. กอปร กฤตยากีรณ (ขวา) รองประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 นับเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์   โทร. 02 537 4587
กอบัว ดำรงค์มงคลกุล โทร. 02- 537 7142
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website: 
http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc