ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. จัดงานประชุมวิชาการ KM Week 2022 ส่งเสริมเป้าหมายสู่ Net Zero เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

7 ก.ย. 2565

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนางนาถฤดี โฆสิตาภัย (ที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปตท.สผ. ให้การต้อนรับ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (ที่ 2 จากซ้าย)  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ให้เกียรติร่วมเปิดงานประชุมวิชาการ PTTEP Knowledge Management Week 2022 (PTTEP KM Week 2022) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Sustainable Growth Towards Net Zero” ซึ่งเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ได้จัดงานประชุมวิชาการ PTTEP KM Week ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ระหว่างพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ไปพร้อมกับระบบออนไลน์

สื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน