ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับเอเชีย

5 พ.ย. 2561

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการองค์กรทั่วไปและพิธีการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Top CSR Advocates จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2018 ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่เป็นผู้นำในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลายและมีการบูรณาการ  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์  

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587   
วิภาวี ปัญญาดี โทร. 02 537 4000 ต่อ 4037
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website:
http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc