ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. จับมือ มอ. พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

23 ธ.ค. 2559

นายวินิตย์ หาญสมุทร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ในการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของชายหาดซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการออกแบบ พัฒนาระบบ และจะได้หุ่นยนต์ต้นแบบ (Prototype) ภายในปี 2560 เพื่อใช้ทดลองปฏิบัติงานในสถานที่จริงและเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาตัวหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งนำศักยภาพของบริษัทด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่ ปตท.สผ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587  
วิภาวี ปัญญาดี โทร. 02 537 4000 ต่อ 2531
อีเมล์: PTTEPCorpCom@pttep.com
Conect with us: PTTEP Facebook


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.