ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2560

22 ก.ย. 2560

นายดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฎิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) เป็นผู้แทน ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. จำนวน 2,500 ทุน มูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ปฏิบัติการโครงการเอส 1 ณ หอประชุมโนนทอง จังหวัดกำแพงเพชร
The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.