ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ชมรมหุ่นยนต์ ปตท.สผ. ส่งผลงาน UAV ประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จาก วช.

22 ส.ค. 2560

ชมรมหุ่นยนต์ ปตท.สผ. ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย และวิศวกรของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ส่งผลงานประกวดผลงาน UAV และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประกวดอากาศยานไร้คนขับ Unmanned Aerial Vehicle 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยที่งานนี้ทางชมรมได้นำ UAV ที่ใช้สำหรับงานตรวจสอบปล่องเผาก๊าซเพื่อความปลอดภัย (Flare) เข้าร่วมในการประกวด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587
วิภาวี ปัญญาดี  โทร. 02 537 4037
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.