ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. จัดกิจกรรม "ภารกิจ ฟิต พิชิตพุง – วิ่งการกุศล ประจำปี 2559" จังหวัดกำแพงเพชร

30 ก.ย. 2559

พนักงาน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดยนายดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการผลิตบนฝั่งประเทศไทย จัดกิจกรรม"ภารกิจ ฟิต พิชิตพุง – วิ่งการกุศล ประจำปี 2559" ณ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งจำนวนมาก และ ปตท.สผ. สามารถสมทบเงินสบทบเงินเข้ากองทุนลานกระบือรวมใจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000 บาท โดยมีนางสาวชลกานต์ ขวัญเมือง ปลัดอำเภอลานกระบือ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว