ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่และสร้างโรงเลี้ยงแพะ

27 ก.ค. 2561

นายพงศธร ทวีสิน (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน  3,200 ชุด ให้กับพลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ (ที่ 4 จากขวา) แม่ทัพภาคที่  3 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่  17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่กองทัพภาคที่  3 ดำเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในถิ่นทุรกันดาร และโครงการก่อสร้างโรงเรือนแพะพอเพียงสำหรับราษฏรที่ได้รับแพะพระราชทาน การสนับสนุนดังกล่าว เป็นหนึ่งในแนวทางดำเนินงานเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587
วิภาวี ปัญญาดี โทร. 02 537 4037
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website: http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc