ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

นายกรัฐมนตรีชมหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดฝีมือคนไทย ผลงาน ปตท.สผ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 ธ.ค. 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างการเดินทางเยือนจังหวัดสงขลาเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร โดยมีนายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต (ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (กลาง) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. และ รศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี (ที่ 2 จากขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับและอธิบายการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดต้นแบบ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปตท.สผ. มุ่งมั่นพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ “ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาดเพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของชายหาด รวมทั้งมีแผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก่อนนำไปปฏิบัติงานจริงในอนาคต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587              
กอบัว ดำรงค์มงคลกุล  โทร. 02 537 7142         
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.