04ต.ค.
2562
PTT Group Dinner Talk 2019 by Bualuang
สถานที่ : โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เวลา : 18:00-20:00 (GMT+07:00)