Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การค้นพบก๊าซธรรมชาติในโครงการซาราวักเอสเค 417 นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

23 กุมภาพันธ์ 2564


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-1142/2021

24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง     การค้นพบก๊าซธรรมชาติในโครงการซาราวักเอสเค 417 นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysia Branch) หรือ PTTEP HKO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ที่ Dokong-1 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรกของโครงการซาราวักเอสเค 417 ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
 
ปตท.สผ. ได้เริ่มดำเนินการเจาะหลุมสำรวจ Dokong-1 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ระดับความลึก 3,810 เมตร โดยได้ค้นพบชั้นหินกักเก็บก๊าซธรรมชาติความหนา 80 เมตร ซึ่ง ปตท.สผ. มีแผนจะเจาะหลุมสำรวจที่ 2 ในโครงการดังกล่าว ประมาณกลางปี 2564 ต่อไป
 
การค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงของหลุมสำรวจ Dokong-1 ครั้งนี้ จะช่วยให้ปตท.สผ. สามารถพัฒนาและผลิตก๊าซฯ ร่วมกันกับโครงการซาราวักเอสเค 410 บี ที่มีการค้นพบไปก่อนหน้า ในรูปแบบกลุ่มโครงการ (Cluster Development) ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
โครงการซาราวักเอสเค 417 ตั้งอยู่บริเวณน้ำตื้น ห่างจากชายฝั่งรัฐซาราวักประมาณ 90 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,540 ตารางกิโลเมตร โดยมี PTTEP HKO เป็นผู้ดำเนินการ และร่วมทุนกับ PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. ในสัดส่วนร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                   
ขอแสดงความนับถือ
        
พงศธร ทวีสิน

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4259, +66(0) 2537 5522