ก้าวสู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ARV


ทุกวันนี้ เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของเราอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่คอยอำนวยความสะดวกให้เรา ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาต่างก็ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงการติดตามความเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่เป็นการคาดการณ์ถึงทิศทางในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและวางแผนการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปิดตัวบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์สำหรับสนับสนุนกิจกรรมการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ ปตท.สผ. แล้ว เออาร์วียังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากด้านพลังงานได้อีกด้วย

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป เออาร์วี เล่าถึงจุดเริ่มต้นของเออาร์วี ว่า “ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีพนักงานกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านธุรกิจและชีวิตประจำวัน จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมหุ่นยนต์ ปตท.สผ. (PTTEP Robot Club) ขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักๆ 2 เรื่อง ได้แก่ การนำมาใช้ในกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใน ปตท.สผ. เพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม และการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในสาขาหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองกับการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้น ทีมชมรมหุ่นยนต์

ปตท.สผ. ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นบริษัท เออาร์วี อย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบัน”
เออาร์วี มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นแพลทฟอร์มเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งจากภาคการศึกษา อุตสาหกรรม รวมถึงสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาบุคลากร ที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจในยุคนี้และในอนาคต
หนึ่งในเทคโนโลยีล่าสุดที่เป็นผลจากความร่วมมือของเออาร์วีและพันธมิตรจากประเทศนอร์เวย์ คือ หุ่นยนต์ซ่อมบำรุงท่อใต้น้ำ (Subsea Flowline Control and Repair Robot – SFCR) ตัวแรกของโลก ที่สามารถตรวจสอบและซ่อมท่อส่งปิโตรเลียมใต้น้ำได้โดยอาศัยการควบคุมจากระยะไกล ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแซมได้กว่าครึ่งจากการทำงานรูปแบบเดิม และลดความเสี่ยงของทรัพยากรบุคคลนอกจากนี้ เออาร์วี ยังให้บริการและอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานทั้งบนบก ในทะเล และทางอากาศ เช่น หุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติไร้สาย (Inspection-class Autonomous Underwater Vehicle - IAUV) สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ใต้น้ำได้โดยอัตโนมัติ เช่น ตรวจสอบท่อส่งปิโตรเลียมใต้น้ำและโครงสร้างของแท่นผลิตปิโตรเลียมใต้ทะเล เพื่อป้องกันการชำรุด โดยไม่ต้องอาศัยเรือสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่บังคับ หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ (In-pipe Inspection Robot - IPIR) เพื่อใช้สำรวจสภาพภายในท่อปิโตรเลียมที่มีพื้นที่จำกัด สามารถประมวลผลเป็นภาพ 3 มิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ และอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) หรือโดรน สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ในที่สูง ถ่ายภาพทางอากาศ และยังสามารถใช้บินสำรวจพื้นที่เกษตรกรรม ช่วยวิเคราะห์พืชผลเพื่อเพิ่มผลผลิต อีกหนึ่งบทพิสูจน์ของนวัตกรรมที่กล่าวมานี้ ไม่ได้มีเพื่อใช้เฉพาะในงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเท่านั้น แต่เออาร์วีได้นำเทคโนโลยีไปช่วยเหลือสังคมในภารกิจค้นหาทีมหมูป่า อคาเดมี ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยนำโดรนประเภท Multipurpose Plant Inspection Octocopter (MPIO) บินขึ้นสำรวจยอดเขาเพื่อทำแผนที่ทางอากาศ และใช้กล้องเทอร์มอลแสกนอุณหภูมิพื้นผิวภายนอก เพื่อหาอุณหภูมิที่แตกต่าง ซึ่งจะชี้นำว่าอาจจะเป็นช่องที่เชื่อมต่อกับโถงภายในถ้ำ

นอกจากนี้ เออาร์วียังได้มีโอกาสร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับแห่งประเทศไทย (RCSA) พัฒนาโดรนและโปรแกรมในการแปรอักษรได้สำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดแสดงครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยการสนับสนุนจากกลุ่ม ปตท. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง และในโอกาสสำคัญอื่น ๆบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) เป็นบริษัทย่อยภายใต้ บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย ปตท.สผ. มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร อาคาร C ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของเออาร์วีได้ที่  www.arv.co.th หรือ facebook/arv.th