ผู้บริหารระดับสูง

นายสุขสันต์ องค์วิเศษ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Lang Lebah Project ปฏิบัติงานสมทบบริษัท PTTEP Sarawak Oil Limited ในตำแหน่ง Lang Lebah Project Director
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2566

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย 

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • มกราคม 2563 - สิงหาคม 2566: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
 • มกราคม 2563 - สิงหาคม 2566: รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความเป็นเลิศด้านดิจิทัล
 • มิถุนายน 2562 - ธันวาคม 2562: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและปฏิบัติการหลุมเจาะ
 • มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562: รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและปฏิบัติการหลุมเจาะ
 • พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561: รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
 • ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
 • เมษายน 2561 - กันยายน 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง และรักษาการผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3
 • มีนาคม 2560 - มีนาคม 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • กรกฎาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • มกราคม 2558 - มิถุนายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแอลจีเรีย ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager โครงการ Hassi Bir Rekaiz ประเทศแอลจีเรีย
 • กุมภาพันธ์ 2553 - ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Myanmar Construction Project ประเทศเมียนมา

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Leadership Development Program III (LDP III) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
 • Leadership Development Program II (LDP II) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
 • EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD