ผู้บริหารระดับสูง

นางสุจินดา พลอยมนตรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master's of Science Degree, Human Resource Development, Pittsburg State University, USA 
 • ปริญญาตรี Bachelor's of Education (B.Ed.), Chulalongkorn University (Second-Class Honors)  

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • กรกฎาคม 2559 – กันยายน 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และรักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
 • กรกฎาคม 2559 - ตุลาคม 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล; รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล และรักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล และรักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
 • กุมภาพันธ์ 2558 – ธันวาคม 2558: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
 • ตุลาคม 2556 - มกราคม 2558: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้จัดการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
 • กรกฎาคม 2555 - กันยายน 2556: รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีนาคม 2554 - กันยายน 2556: ผู้จัดการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
 • พฤศจิกายน 2550 - กุมภาพันธ์ 2554: ผู้ประสานงาน กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

การฝึกอบรม

 • Leadership Development Program II (LDP II) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
 • EP LEAD III Leadership Development Program โดยIMD