ผู้บริหารระดับสูง

นายพิเชษฐ แสงจันทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง – ประเทศไทย
อายุ : 51
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มี.ค. 2564

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

  • มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตและก่อสร้าง
  • มกราคม 2559 - ธันวาคม 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ โครงการเมียนมา ปฎิบัติงานสมทบตำแหน่ง Myanmar Production and Operation Manager ประเทศเมียนมา
  • มกราคม - ธันวาคม 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการผลิตนอกชายฝั่ง - ประเทศไทย
  • กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2557 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการโครงการอาทิตย์

การฝึกอบรม

  • PTTEP Digital Booster โดย IMD
  • EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
  • Advance Management Program For Oil and Gas Industry โดย Thunderbird School of Global Management