รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Asia’s Best CFO จากนิตยสาร the Corporate Treasurer

16 มี.ค. 2559

คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี (ที่ 3 จากขวา)  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับคุณเพ็ญจันทร์  จริเกษม อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี (กลาง) ในโอกาสได้รับรางวัล Corporate Treasurer Marquee Award, Asia’s Best CFO ประจำปี  2015 จากนิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำของอังกฤษ The Corporate Treasurer

รางวัล Asia’s Best CFO นี้ พิจารณาจากความสามารถที่เป็นเลิศและวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นในด้านการบริหารเงิน จากการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์บริหารเงิน หรือ Treasury Center ของ ปตท.สผ. เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท