รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Asian Excellence Awards ครั้งที่ 9

28 มิ.ย. 2562

ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัล ในงาน Asian Excellence Awards 2019 ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้น ณ เขตบริหารฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่

  • รางวัล Asia’s Best CEO ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • รางวัล Asia’s Best CFO ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
  • รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Asian Excellence Award 2019 จัดขึ้นโดย Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย เพื่อมอบให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จและความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร การขัดการทางการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์