รางวัลแห่งความสำเร็จ

BG Chairman’s HSE Awards 2001

1 พ.ค. 2544

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล ” BG Chairman’s HSE Awards 2001 ” ซึ่งเป็นรางวัลด้านบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมดีเด่น