รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Asset ESG Corporate Awards 2021

12 ก.พ. 2565

ปตท.สผ. ได้รับ 5 รางวัล จากการมอบรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย  ดังนี้

  • รางวัล Platinum Award จากการประเมินผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 12
  • รางวัล Best Initiative in Innovation จากโครงการคาร์เทียร์ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการวิจัยแบบบูรณาการ โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 7
  • รางวัล Best Initiative in Social Responsibility จากโครงการ Community Health Development
  • รางวัล Best Investor Relations Team ซึ่งได้รับเป็นครั้งที่ 7
รางวัล Best CEO ซึ่งมอบให้กับนายพงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน มีกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี