ธุรกิจของเรา

พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A
ชั้น 6 และ ชั้น 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2537-4000
แฟกซ์: 66 (0) 2537-4444

หน้าหลัก > ธุรกิจของเรา > การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม > โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
ข้อมูล ณ
ประเภทธุรกิจ
สัมปทาน/สัญญา
ขนาดพื้นที่
ที่ตั้ง
ผู้ร่วมทุน
ผู้ดำเนินการ
ระยะการดำเนินงาน
ประเภทการลงทุน
แหล่งปิโตรเลียม
ชนิดของปิโตรเลียม
วันที่ลงนามในสัญญา
วันที่เริ่มการผลิต
เว็บไซต์
ข้อมูลเพิ่มเติ่ม:
ปีเริ่มต้น: ถึงปี:  ปี
กลับ ด้านบน