ธุรกิจของเรา

พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร
หน้าหลัก > ธุรกิจของเรา > การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม > โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
ข้อมูล ณ
ประเภทธุรกิจ
สัมปทาน/สัญญา
ขนาดพื้นที่
ที่ตั้ง
ผู้ร่วมทุน
ผู้ดำเนินการ
ระยะการดำเนินงาน