ข่าว ปตท.สผ.


ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
     12
3456
789
1011
1213141516
17181920212223
24252627282930
31      
พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A
ชั้น 6 และ ชั้น 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2537-4000
แฟกซ์: 66 (0) 2537-4444

หน้าหลัก > ข่าว ปตท.สผ. > ข่าว ปตท.สผ.

ข่าว ปตท.สผ.
ปตท.สผ. แถลงผลการดำเนินงานปี 2544 และแผนการดำเนินงาน 5ปี
28 ก.พ. 45

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยผลงานในปี 2544 ว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการผลิตก๊าซธรรมชาติในปริมาณสูงขึ้นจากปีก่อน เพื่อช่วยลดภาระของประเทศที่ต้องนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ในภาวะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และ ปตท.สผ. สามารถรักษาอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆได้เทียบเท่ารัฐบาลไทย

ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านการบริหารและการจัดการดีเด่นจากสถาบันและนิตยสารการเงิน ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่นEuromoney Magazine, Asiamoney Magazine และรางวัลBG Chairman’s HSE Awards 2001 จาก บริษัท BG Group รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในส่วนการปฎิบัติการ 2 ส่วนคือที่โครงการบงกช และที่ฐานส่งกำลังบำรุงจังหวัดสงขลา สำหรับฐานส่งกำลังบำรุงที่ผ่านการรับรองนี้ นับเป็นฐานส่งกำลังบำรุงสำหรับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จากบริษัท AJA EQS (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.จิตรพงษ์กล่าวว่า ความเชื่อถือเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในการดำเนินงานของปตท.สผ. ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐบาล บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (ปตท.) ผู้ร่วมทุน และพนักงานปตท.สผ.มาโดยตลอด

ภาพรวมของตลาดพลังงานในประเทศ

ดร. จิตรพงษ์ กล่าวว่า ในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศในปี 2544 จึงสูงขึ้นจากปี 2543 ร้อยละ 5.4 หรือเป็นปริมาณ 8,654 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.4 หรือมีปริมาณ 2,344 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นการทดแทนน้ำมันนำเข้าเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

ปัจจุบันปตท.สผ. มีโครงการที่ดำเนินการและร่วมทุนอยู่รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ ซึ่งปตท.สผ.สามารถจัดหาปิโตรเลียมได้เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศและจากสหภาพพม่า หรือประมาณ 99,100 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ในปี 2544 ดร.จิตรพงษ์กล่าวเสริมว่า หากประเมินโอกาสในการลงทุนที่ปตท.สผ.กำลังพิจารณาอยู่นั้น ปตท.สผ.จะสามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศได้อีก

ปี 2544 ปีแห่งความสำเร็จ

ปี 2544 เป็นปีแห่งความสำเร็จในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของปตท.สผ. ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ดำเนินการเจาะหลุมสำรวจและประเมินผลในแหล่ง อาทิตย์แล้วเสร็จทั้งสิ้น 21 หลุม โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่คาดหมายถึงร้อยละ 13 และสามารถพิสูจน์ทราบศักยภาพทางปิโตรเลียมของแหล่งอาทิตย์ว่า ในสถานะ การสำรวจที่เท่าเทียมกันกับแหล่งบงกช จะมีศักยภาพในระดับเดียวกัน

ในส่วนของแหล่งบงกช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่าพื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์นั้น ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จโดยสามารถทำสถิติการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชให้กับปตท. ในปริมาณรวม 1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 นับจากเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในปี 2536 และยังสามารถรักษาอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติในอัตราเฉลี่ย 567 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามสัญญาซื้อขายก๊าซฯ กับปตท. นอกจากนี้ ปตท.ได้รับซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชเพิ่มขึ้นในปริมาณเทียบเท่า 11,600 ล้าน ลูกบาศก์ฟุตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2544 – มิถุนายน 2545 ด้วย

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ปตท.ส.ผ. ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท PT Medco Energi Internasional Tbk. (Medco) ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณร้อยละ 34 เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการขยายการลงทุนครั้งนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การลงทุนของปตท.สผ. ที่มุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตไปยังต่างประเทศ โดยเน้นการลงทุนเพิ่มในโครงการน้ำมัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ปตท.สผ. มีส่วนร่วมทั้งในส่วนการบริหารงาน การส่งพนักงานไปร่วมปฏิบัติงาน รวมทั้งยังสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศอินโดนีเซียในอนาคตด้วย

ดร.จิตรพงษ์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น 29,310 ล้านบาท สูงขึ้น 6,892 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวันละ 91,623 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันด
กลับ ด้านบน