ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

18 พ.ค. 58

ปตท.สผ. รับรางวัลด้านการบริหารจัดการทางการเงินยอดเยี่ยม

08 พ.ค. 58

ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำความดีฉลอง 30 ปี ปตท.สผ.

06 พ.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

30 เม.ย. 58

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปี 2558 ดีกว่าเป้าหมาย

29 เม.ย. 58

ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร The Corporate Governance Asia

29 ม.ค. 58

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2557 พร้อมแผนงานรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันปี 2558

18 พ.ย. 57

ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

07 พ.ย. 57

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 สถานการณ์ดีเปรสชั่นเคลื่อนเข้าสู่ในอ่าวไทย

07 พ.ย. 54

ปตท.สผ. เปิดสำนักงานชั่วคราวที่ระยอง

10 ต.ค. 54

การจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ.

14 ต.ค. 53

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พบก๊าซธรรมชาติในปริมาณสูงจากการขุดเจาะหลุมสำรวจ Ton Koon-3 ในแปลงสำรวจ G12/48

01 ก.ย. 52

การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

30 เม.ย. 52

การจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ.

 

9 เม.ย. 2558

โครงการบงกชและโครงการอาทิตย์ร่วมกิจกรรม 30 ความดี 30 ปี ปตท.สผ.

2 เม.ย. 2558

โครงการพีทีทีอีพี 1 ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

 

 

11 พ.ค. 58

ชี้แจงข่าวในสื่อ เรื่องการประมูลบริการจ้างเหมาเฮลิคอปเตอร์

06 พ.ค. 58

การเลือกตั้งประธานกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท

06 พ.ค. 58

งบการเงินฉบับสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2558

30 เม.ย. 58

งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2558

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม