ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

09 ก.ค. 57

ปตท.สผ. ร่วมมือ Dompet Dhuafa จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาในอินโดนีเซีย

16 มิ.ย. 57

ปตท.สผ. ผนึกกำลัง 4 องค์กร ริเริ่มการพัฒนายานยนต์ใต้น้ำ

26 พ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

04 เม.ย. 57

ปตท.สผ. ขยายการลงทุนครั้งแรกในบราซิล เข้าร่วมทุนสำรวจปิโตรเลียมน้ำลึก 4 แปลง

24 พ.ค. 55

ปตท.สผ. ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นครั้งแรก

 

04 ก.ค. 57

คณะนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ร่วมเรียนรู้คุณค่ามรดกโลกเขาใหญ่ กับ ปตท.สผ.

24 มิ.ย. 57

คณะผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ร่วมกิจกรรม PTTEP GREEN UP ณ บางกะเจ้า

13 มิ.ย. 57

พนักงานร่วมกิจกรรม “PTTEP GREEN UP” ในวาระครบรอบ 29 ปี ปตท.สผ.

30 พ.ค. 57

พนักงานสายงานกฎหมาย ร่วมกิจกรรมย้ายกล้าไม้ที่บางกะเจ้า

29 ก.ค. 56

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาแก่ น้องๆ นักเรียน ใน จังหวัดระนอง

 

 

02 ก.ค. 57

การลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ

19 มิ.ย. 57

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม