ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

01 ต.ค. 57

ปตท.สผ. จัดประกวด Innovation Award สนับสนุนพนักงานคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

26 ก.ย. 57

ปตท.สผ. ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชม แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ “โครงการบงกชใต้” อ่าวไทย

23 ก.ย. 57

ปตท.สผ. รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value 2014 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเป็นครั้งที่ 3

18 ก.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ไปเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. ประจำปี 2557

16 ก.ย. 57

ปตท.สผ. ฉลอง 25 ปีการลงทุนในเมียนมาร์ ยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของไทยและเมียนมาร์

15 ก.ย. 57

ปตท.สผ. เปิดตัวโครงการ PTTEP TEENERGY CAMP

 

26 ก.ย. 57

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา 70 ทุน ให้กับนักเรียนในจังหวัดระนอง

17 ก.ย. 57

โครงการหนูรักกีฬากับ ปตท.สผ. ครั้งที่ 13 จ.สุพรรณบุรี

09 ก.ย. 57

ปตท.สผ. ชวนน้อง ม.ปลาย เข้าค่าย PTTEP TEENERGY CAMP

08 ก.ย. 57

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา 378 ทุน ให้กับนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

30 ก.ย. 57

การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ กรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท

22 ก.ย. 57

การเข้าร่วมทุนในแปลงสำรวจ BM-ES-23 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

08 ก.ย. 57

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

02 ก.ย. 57

การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม