ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

03 ธ.ค. 57

ปตท.สผ. รับ 2 รางวัลจากงาน SET Awards 2014 ครั้งที่ 11

21 พ.ย. 57

ปตท.สผ. รับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557

18 พ.ย. 57

ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

 

28 พ.ย. 57

ปตท.สผ. พาน้องผู้พิการทางสายตาท่องป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง

28 พ.ย. 57

ปลุกหัวใจ ให้เป็นสีเขียว กับ PTTEP GREEN UP

 

 

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม