Menu

กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล

กิจกรรมสาธารณกุศล

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวคิดหลักคือ การสนับสนุนการพัฒนาของชุมชนผ่านการลงทุนเพื่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การบริจาคจนถึงการดำเนินโครงการเพื่อสังคมระยะยาว

 

กิจกรรมการบริจาคและโครงการต่างๆ 

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ

ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3,200 ชุด มูลค่า 1.5 ล้านบาท ให้แก่ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 และรองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือของประเทศไทยต่อไป

ปตท.สผ. จัดงานวิ่งการกุศลที่อินโดนีเซีย

ปตท.สผ. โครงการอินโดนีเซียร่วมกับมูลนิธิ Dompet Dhuafa (DD) หน่วยงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ไม่แสวงผลกำไร ร่วมกันจัดงานวิ่งการกุศลในโอกาสครบรอบปีที่ 2 ของการเปิดโครงการคลินิกให้บริการสุขภาพฟรีเพื่อคนยากไร้ เพื่อส่งเสริมการดูและสุขภาพระดมทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้บริจาคเงินสมทบจำนวน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอีกด้วย

โครงการคลินิกให้บริการสุขภาพฟรีเพื่อคนยากไร้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ ปตท.สผ. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ปตท.สผ. โครงการ เอส 1 มอบรถรักษ์สุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล 5 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 610,000 บาท เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย โดยรถรักษ์สุขภาพดังกล่าว จะออกวิ่งไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สะดวกเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล

กิจกรรมติดตั้งทุ่นจอดเรือ

​ปตท.สผ. ร่วมกับหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลตำบลเกาะเต่า ชมรมรักษ์เกาะเต่า และนักดำน้ำอาสาสมัคร ติดตั้งทุ่นจอดเรือใหม่จำนวน 15 ลูก บริเวณเรือหลวงสัตกูดและจุดดำน้ำโดยรอบบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อลดปัญหาการผูกทุ่นกับก้อนปะการังธรรมชาติและการทิ้งสมอเรือลง ทำให้แนวปะการังเสียหาย

สนับสนุนสมาคมคนตาบอด

​ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ Street to Stage (S2S) Fly High ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของศิลปินผู้พิการทางสายตา โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานดนตรีให้ทัดเทียมศิลปินมืออาชีพ รวมทั้งปรับปรุงห้องบันทึกเสียงของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญเบื้องต้นของการพัฒนาผลงานเพลงของศิลปินผู้พิการทางสายตาด้วย

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบของไทย

​ปตท.สผ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานักกีฬาเรือใบกับสมาคมกีฬาแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบของไทย สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติให้กับประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2561-2563) กรอบวงเงินจำนวน 45 ล้านบาท ในปี 2560 นักกีฬาเรือใบของไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา SEA Games สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ในทุกประเภทที่ส่งเข้าแข่งขัน โดยได้รับ 2 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง

ชมรม Hand-in-Hand Social Contribution ปตท.สผ. จัดกิจกรรมบริจาคในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ชมรม Hand-in-Hand Social Contribution ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานจากโครงการเมียนมาและครอบครัวจัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ ปรับปรุงอาคารเรียน และมอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ Thien Ngu Township สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นอกเหนือจากกิจกรรมสาธารณกุศลดังกล่าวแล้ว ปตท.สผ. โครงการในประเทศต่างๆ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ในประเทศนั้นๆ เช่น การสนับสนุน Heart Lake First Nation Winter Carnival/ Activities ในประเทศแคนาดา การสนับสนุนการจัดงาน 7th Joint Convention and Exhibition Malang และ 2nd Social Enterprise Advocacy and Leveraging (SEAL) Conference 2017 ในประเทศอินโดนีเซีย และการสนับสนุนการจัดงาน NT Young Achiever Awards ในประเทศออสเตรเลีย