Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

Vendor Collaboration Case 4

7 ส.ค. 2558

ผู้บริหารและพนักงานจาก ปตท.สผ. Halliburton และ Baker Hughes เข้าร่วมกิจกรรม "นักสำรวจจิตอาสา ปั่น ปลูกป่า พิทักษ์สิ่งแวดล้อม" ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ ภายใต้โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมครั้งนี้ จัดในรูปแบบแรลลี่นักสำรวจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กร โดยนอกจากกิจกรรมปลูกป่าแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ปั่นจักรยานเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ วาดรูป "บางกะเจ้า..ในจินตนาการ" ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการทำธูปหอมสมุนไพรและผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าอีกด้วย