Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลและมอบทุ่นจอดเรือพร้อมเชือกเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง

27 พ.ย. 2559

ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลและมอบทุ่นจอดเรือพร้อมเชือกเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง แก่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ และชุมชน