Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

ชมรมรวมใจพัฒนา

16 ธ.ค. 2559

ชมรมรวมใจพัฒนานำสมาชิกกว่า 50  คนเดินทางไปมอบชุดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล พร้อมมอบทุนอาหารกลางวัน  อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ผ้าห่มและยาสามัญประจำบ้านให้แก่น้องๆ นักเรียน ครูจากโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านป่าคา และชาวบ้านป่าคาจำนวน 218 ครอบครัว ในตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร