Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

ปตท.สผ. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 ส.ค. 2560

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2,250,000 บาท ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ซึ่งได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือ จำนวนรวม 20 ล้านบาท ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัยครั้งนี้ด้วย